Farní ohlášky z neděle 26.2.2023

kříž

1. neděle postní

*        Každý čtvrtek je v našem kostele od 17:15 vystavena Nejsvětější svátost s možností tiché adorace. Všichni jsou zváni k osobní modlitbě.

*        V postní době bude každý pátek probíhat v našem kostele od 17:15 hod. křížová cesta, kterou povedou jednotlivá farní společenství. V pátek 3. března ji povedou kněží.

*        Ve čtvrtek 2. března pokračuje od 19:00 hod. cyklus přednášek, tzv. Hovory o víře. Věnovat se budeme modlitbě Páně Otčenáš na základě Katechismu katolické církve. Následuje diskuse, setkání končíme společnou modlitbou, do které můžeme vložit naše potřeby. Smyslem těchto setkání je společenství těch, kteří chtějí poznávat a prohlubovat svoji víru. Toto setkání je zvláště vhodné pro konvertity a lidi pokřtěné v dospělosti.

*        Pátek 3. března je prvním pátkem v měsíci. V tento den je zvláště vhodné přijmout svátost smíření a eucharistie. Po mši sv. následuje pravidelná eucharistická adorace. Připomínáme, že v tento den se koná úklid kostela ráno od 9:00 hod., všichni, kdo by chtěli pomoci, jsou vítáni.

*        Postní rekolekce naší farnosti se uskuteční v sobotu 11. 3. od 9:00 hod. v sále Sinaj na faře. Obnovu povede P. Vojtěch Suchý. Během dne proběhnou 3 přednášky, mezi kterými bude příležitost k rozhovoru či svátosti smíření. Od 17:00 hod. budou v kostele zpovídat 3 kněží, při mši sv. od 18:00 hod. bude udělována svátost nemocných. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela. Udělejme si čas na vnitřní obnovu ve svatopostní době a umožněme našim blízkým zúčastnit se svátostí jejich doprovodem. 

*        V neděli 5. března při bohoslužbě v 10.30 budou čtyři katechumenky přijaty za čekatelky křtu. Svěřujeme je modlitbám celé farnosti.

*        Mládež naší farnosti začíná jarní prázdniny. Část z nich je prožije v Příchovicích. Pamatujme na ně v modlitbě, aby načerpali nové duchovní i fyzické síly.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova