Farní ohlášky z neděle 5.3.2023

Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou

2. neděle postní

 
*        Dnes při bohoslužbě v 10.30 budou čtyři katechumenky přijaty za čekatelky křtu. Svěřujeme je modlitbám celé farnosti.

*        Každý čtvrtek je v našem kostele od 17:15 vystavena Nejsvětější svátost s možností tiché adorace. Všichni jsou zváni k osobní modlitbě.

*        V postní době bude každý pátek probíhat v našem kostele od 17:15 hod. křížová cesta, kterou povedou jednotlivá farní společenství.

*        Postní rekolekce naší farnosti se uskuteční v sobotu 11. 3. od 9:00 hod. v sále Sinaj na faře. Obnovu povede P. Vojtěch Suchý. Během dne proběhnou 3 přednášky, mezi kterými bude příležitost k rozhovoru či svátosti smíření. Od 17:00 hod. budou v kostele zpovídat 3 kněží, při mši sv. od 18:00 hod. bude udělována svátost nemocných. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela. Udělejme si čas na vnitřní obnovu ve svatopostní době a umožněme našim blízkým zúčastnit se svátostí jejich doprovodem.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova