Křížové cesty v postní době

Křížová cesta - Jiřetín pod Jedlovou

Křížová cesta je tradiční křesťanská forma meditace. Připomíná 14 událostí, tzv. zastavení, z posledního dne života Ježíše Krista popsaného v Bibli a předaného v křesťanské tradici. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže  a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie).

Při meditaci si lze pro lepší soustředění či inspiraci pomoci citacemi, připravenými úvahami (např. uvedenými v katolickém Kancionálu), nebo umělecky ztvárněnými výjevy.

Výtvarné zpracování jednotlivých zastavení (obrazy, reliéfy, sochy) najdeme v každém kostele nebo jsou zasazeny do venkovní krajiny.

Proč se modlit křížovou cestu?

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj.

Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami.
 

(Čerpáno z článku PROČ se modlit křížovou cestu? (podle Vojtěcha Kodeta))

Křížové cesty v naší farnosti:

Zveme všechny ke společné modlitbě křížové cesty každý pátek v postní době přede mší svatou od 17.15 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Křížovou cestu vedou naši kněží nebo jednotlivá farní společenství.

pátek 17.3. povede křížovou cestu naše mládež

pátek 24.3. povedou křížovou cestu naši senioři

pátek 31.3. povedou křížovou cestu rodiny

pátek 7.4. zveme na Velkopáteční křížovou cestu na Mariánskou skálu, sraz ve 14.00 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (se šikmou věží)

V pátek 7.4. zve trmická farnost k účasti na venkovní křížové cestě v Arnolticích. Odjezd od fary v Trmicích v 9.00 hod. nebo sraz u kostela v Arnolticích cca v 10.00 hod.

 

 

Druh článku
Farnost
Klíčová slova