Farní ohlášky z neděle 19.3.2023

kříž v horách

4. neděle postní

*        Dnešní neděli 19. 3. odpoledne od 15 do 17 hod. se bude konat na faře, sál Sinaj, Misijní tvoření, a to nejen pro děti, zúčastnit se mohou všichni zájemci. Vyrábět se budou dekorace pro misijní jarmark, výtěžek půjde místní církvi v syrském Aleppu, které zasáhlo zemětřesení. Hostem akce a přednášejícím bude P. Pavel Morávek, diecézní ředitel Papežských misijních děl.        

*        Zároveň je dnešní neděli možnost vykonat pouť ke sv. Josefovi do Vaňova. Poutní mše sv. začíná v 16:00 hod. Bližší informace i odjezdy autobusu naleznete na plakátku v předsíni kostela.

*        Každý čtvrtek je v našem kostele od 17:15 vystavena Nejsvětější svátost s možností tiché adorace. Všichni jsou zváni k osobní modlitbě.

*        V postní době každý pátek probíhá v našem kostele od 17:15 hod. křížová cesta, kterou vedou jednotlivá farní společenství. V pátek 24. 3. povedou křížovou cestu naši senioři, 31. 3. rodiny s dětmi. Zároveň připomínáme a zveme k účasti na Velkopáteční křížovou cestu na Mariánskou skálu, která se uskuteční 7. 4. od 14:00 hod.

*        Setkání lékařů se bude konat v pondělí 20. března od 17:00 hod., sál Jana Pavla II. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba, občerstvení. Srdečně zveme všechny lékaře k účasti v křesťanském společenství, podporujícím jejich náročnou práci.

*        Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 23. března, sál Nazaret, od 15:00 hod. I zde je duchovní program, modlitba, přichází i kněz. Milí senioři, přijďte se povzbudit duchovně mezi své vrstevníky.

*        Zveme naše farníky, kteří by chtěli pomáhat se čtením při mši sv., ať se přihlásí u našich kněží. Zváni jsou i ti, kteří již pravidelněji čtou. Pro všechny bude uspořádán krátký lektorský kurz čtení z Písma.  

*        Oznamujeme změnu termínu konání večerů přednášek „Hovory o víře“, které se nyní budou konat každou 2. středu v měsíci na faře v sále Jana Pavla II. od 17:00 hod. 1. setkání proběhne ve středu 12. dubna.

*        Přehled velikonočních bohoslužeb a obřadů v našem kostele a na Ústecku naleznete na plakátku v předsíni kostela.

*        Zveme na setkání naše varhaníky, které se uskuteční v neděli 26.3. v 18:00 hod. v sále Jana Pavla II. Na tomto setkání se bude dojednávat další rozpis služeb.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova