Farní ohlášky z neděle 26.3.2023

monstrance

5. neděle postní

*        Každý čtvrtek je v našem kostele od 17:15 vystavena Nejsvětější svátost s možností tiché adorace. Všichni jsou zváni k osobní modlitbě.

*        V postní době každý pátek probíhá v našem kostele od 17:15 hod. křížová cesta, kterou vedou jednotlivá farní společenství. V pátek 31. 3. povedou křížovou cestu rodiny s dětmi. Zároveň připomínáme a zveme k účasti na Velkopáteční křížovou cestu na Mariánskou skálu, která se uskuteční 7. 4. od 14:00 hod.

*        Zveme naše farníky, kteří by chtěli pomáhat se čtením při mši sv., ať se přihlásí u našich kněží. Zváni jsou i ti, kteří již pravidelněji čtou. Pro všechny bude uspořádán krátký lektorský kurz čtení z Písma.  

*        Oznamujeme změnu termínu konání večerů přednášek „Hovory o víře“, které se nyní budou konat každou 2. středu v měsíci na faře v sále Jana Pavla II. od 17:00 hod. První setkání proběhne ve středu 12. dubna.

          *        Přehled velikonočních bohoslužeb a obřadů v našem kostele a na Ústecku naleznete na plakátku v předsíni kostela a na farním webu.

*        Zveme na setkání naše varhaníky, které se uskuteční dnešní  neděli 26.3. v 18:00 hod. v sále Jana Pavla II. Na tomto setkání se bude dojednávat další rozpis služeb. Zároveň se dnes v 18:00 hod. sejde na faře v sále Sinaj skupina, která připravuje velikonoční liturgii.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova