Farní ohlášky z neděle 5.6.2022

Seslání Ducha svatého

Seslání Ducha svatého

          *        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz. Také připomínáme, že půl hodiny před každou mší sv. je možné se sejít ke společné modlitbě růžence.

          *        Každé úterý  od 16.00 hod. v sále JP.II. probíhá příprava dětí, které mají letos přistoupit ke sv. přijímání. Přípravu vede otec Mirek. Připomínáme, že 1. svaté přijímání se uskuteční v neděli 19. června při mši sv. v 10.30 hod.

*        Ekumenická bohoslužba slova na zakončení akademického školního roku se uskuteční ve středu 8. 6. v univerzitní kapli v kampusu UJEPu. Všichni studenti a zájemci jsou srdečně zváni.

*        Noc kostelů proběhne v našem kostele v pátek 10. června po mši sv. v 18:00 hod., a to do 22.00 hod. Prohlídka kostela bude spojena s panelovou výstavou Historie farnosti, která přibližuje více než 700 let historie arciděkanství. Večer bude zakončen modlitbou za město a jeho obyvatele. Prosíme o pomoc při zajištění služeb, zapisujte se do formuláře na stole za lavicemi v kostele.

*        Tým táborových vedoucí pod Spolkem Matěj zve děti od 6 do 15 let na každoroční tábor, který se bude konat od 16. do 29. července 2022.

*        Celostátní setkání mládeže proběhne letos od 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Možnost registrace na webových stránkách celostatnisetkanimladeze.cz.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova