Výuka náboženství od 21. září

Výuku náboženství ve farnosti zahajujeme v týdnu od pondělí 21. září pro všechny skupinky v termínech podle běžného harmonogramu. Prosíme povšimněte si malé změny termínů výuky u prvokomunikantů a skupiny Marušky Bukovanské.

Žádáme rodiče, aby v případě nachlazení dítěte radějidítě na výuku neposílali.  V případě nakažení koronavirem nebo nařízené karantény prosíme o předání informace na faru nebo vyučujícímu.

Druh článku

Zahájení školního roku pro děti na náboženství

Plakát

Zveme děti i rodiče na společné zahájení školního roku, které pořádají farnosti Střekov a naše farnost Ústí nad Labem. Setkáme se ve středu 2. září v 16.00 hodin v kostele na Střekově. Po bohoslužbě na děti čekají hry a soutěže a opékání. Prosíme, aby si děti věci k opékání přinesly s sebou. Rodiče během her a soutěží mohou posedět na faře a strávit čas společně.

Druh článku