Farní ohlášky z neděle 28.5.2023

Duch svatý jako holubice - vitráž

Slavnost Seslání Ducha Svatého

*        Poslední setkání dětí skupiny náboženství Aničky Hrnčířové v tomto školním roce se uskuteční 1.6. Obě ostatní skupiny v úterý a čtvrtek zatím pokračují ve výuce.

*        Každé pondělí se scházejí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, od 16:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Nezapomeňte, první svaté přijímání se již blíží.

*        Májové pobožnosti v měsíci květnu se konají v našem kostele každý den po mši sv., kromě středy a neděle. Téma letošních májových se zabývají úctou k P. Marii na základě  8. kapitoly konstituce Světlo národů, v mariánských modlitbách a v modlitbách světců a světic Božích.

*    V pátek večer proběhne Noc kostelů. U nás bude kostel otevřen po večerní mši sv. do 22.00 hod. Prosíme o zápis do služeb. Formulář je v kostele za lavicemi. Děkujeme, budeme tak moci nechat kostel otevřený pro příchozí zájemce.

*        Do noci kostelů se zapojí tyto kostely v obcích, které spravujeme: Libouchec, Lipová pod Blanskem, Neznabohy, Petrovice, Krásný les, Tisá, Mariánská skála (zaniklá kaple Navštívení P. Marie)

*        Na tyto svátky bude biřmováno několik našich mladých farníků v Příchovicích. Biřmování budou: František, Karolína, Jenda, Antonín, Mikuláš a Veronika. Pamatujme na ně v modlitbě.

*        Na slavnost Seslání Ducha sv. se připravujeme devítidenní soukromou novénou. Každý den se modlíme Sláva Otci… a 3x invokaci Přijď, Duchu svatý.

*        Farní výlet se uskuteční v sobotu 17. června. Na programu návštěva Mariánských Radčic se mší sv. a společným obědem, komentovaná prohlídka kláštera v Oseku a májová pobožnost s možností prohlídky baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Na výlet je nutné se přihlásit předem ve farní kanceláři nebo v sakristii, navrhovaná výše zálohy činí 400,- Kč. Srdečně zveme všechny farníky na výlet, který je dobrou příležitostí k vytváření vzájemných vztahů a společenství farnosti.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova