NOC KOSTELŮ - 2. června 2023

Noc kostelů

Tak jako každý rok se naše farnost zapojí do celonárodní akce Noc kostelů.

Letos připadá na pátek 2. června 2023.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem bude otevřen od 18.00 do 22.00 hod. s následujícím programem:

  • 18.00 - mše svatá
  • 19.00 - ůvodní slovo P. Miroslava Šimáčka, arciděkana
  • 19.05 - 21.45 - volná prohlídky kostela
  • 21.45 - závěrečná modlitba
  • 22.00. závěr

Prosíme o pomoc se zajištěním služeb hlídání otevřeného kostela. Zapisujte se do archů v kostele za lavicemi. Děkujeme.

Již teď si můžete v kostele rozebrat letáčky  a brožurky se seznamem a programem dalších kostelů, které se akce účastní. V obcích, které spravujeme, se do Noci kostelů zapojí tyto kostely: Libouchec, Lipová pod Blanskem, Neznabohy, Petrovice, Krásný les, Tisá, Mariánská skála (zaniklá kaple Navštívení P. Marie). Srdečně zveme.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova