Farní ohlášky z neděle 6.3.2022

postní kříž

1. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Peněžní sbírka na Ukrajinu vynesla 22. 073,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

*      Poslední setkání o synodě se uskuteční ve středu 9. 3. v 17:00 hod. na faře, sál Sinaj. Všichni zájemci jsou zváni.

 *     Slavnost sv. Josefa oslavíme v sobotu 19. 3. ve 14:00 hod. při mši sv. ve Vaňově. Srdečně zveme k účasti.

 *     V postní době bude probíhat každý pátek v našem kostele     křížová cesta od 17:15 hod. Příští pátek povedou křížovou cestu naši kněží, v pátek 18. 3. mládež.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova