Farní ohlášky z neděle 27.3.2022

kříž

4. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

*      Křížovou cestu povedou naši senioři 1. dubna a 8. dubna členové farního týmu.

*      Připomínáme pravidelné setkání, v rámci náboženství, ve čtvrtek v 16.00 hod. Je to příležitost prohloubit prožívání postní doby a připravovat se na Velikonoce.

*      Na pátek 1. dubna připadá 1. pátek v měsíci. V tento den se doporučuje přistoupit ke svátosti smíření a sv. přijímání. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace.

* Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na projekty Papežských misijních děl. Během misijního jarmarku bylo vybráno 8675 Kč.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova