Farní ohlášky z neděle 10.4.2022

Květná neděle

6. neděle postní - Květná neděle

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

*        Zveme všechny děti na výlet na Zelený čtvrtek. Sraz v 9:30 hod. u kostela v Mojžíři. Pro děti z Ústí sraz v 8.45 před budovou fary a společný odjezd trolejbusem. Bližší informace a kontakt na Marušku Kuřilovou na plakátku v předsíni kostela.

*        Velikonoční bohoslužby v našem kostele proběhnou takto:  Zelený čtvrtek v 18:00 hod., Velký pátek v 17:00 hod., Bílá sobota v 21:30 hod., Boží Hod velikonoční a Pondělí velikonoční v 9:00 hod. a 10:30 hod. Bližší informace a rozpisy adorací naleznete na nástěnce, dveřích kostela a též v časopise Setkávání.

*        Na Velký pátek, 15. dubna, půjdeme již tradičně křížovou cestu na Mariánskou skálu. Začínáme u kostelního presbytáře venku na obvyklém místě. Začátek v 14.00 hod. Předpokládaný návrat v 16.00 hod. Začátek velkopáteční bohoslužby v 17.00 hod.

*        V neděli 24. dubna proběhne od 18:00 hod. v našem kostele Velikonoční koncert v provedení Orchestru a sboru Severočeského divadla, pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Na programu Pergolesiho Stabat Mater, Mozartova Korunovační mše a Haendlův Mesiáš – Aleluja. Srdečně zveme k účasti na koncertu, který bude jistě nevšedním zážitkem, spojeným s radostnou oslavou Velikonoc.

*            Tým táborových vedoucí pod Spolkem Matěj srdečně zve děti od 6 do 15 let na každoroční tábor, který se bude konat od 16. do 29. července 2022. Letos na téma Den Trifidů. Tábořiště je nedaleko toho, na které jezdíme pravidelně. Stále u říčky Svitávky. Pro více informací se obracejte na táborové vedoucí. Další informace a samotnou přihlášku naleznete na táborových stránkách: taborymatej.cz v sekci Ústí nad Labem. Vzadu v předsíni naleznete plakátek.
Děti se mají na co těšit a my se těšíme na děti.

*        Celostátní setkání mládeže proběhne letos od 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Možnost registrace na webových stránkách celostatnisetkanimladeze.cz. Všichni mladí lidé jsou zváni na toto výjimečné setkání.

Druh článku
Farnost