Farní ohlášky z neděle 11.12.2022

advetní věnec - tři svíce

3. neděle advetní

*        Volby do farní rady proběhnou v sobotu 17. prosince a v neděli 18. prosince po každé mši svaté.  

*        Od 19. 12. 2022 do 1. 1. 2023 pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy od 12. do 17. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s ing. Novotnou ve farní kanceláří (tel. 604201533) a též se napsat na pomoc do archu za lavicemi.

*        V týdnu od 12. do 16. prosince (tj. od pondělka do pátku), kdy se bude v kostele instalovat výstava, se bohoslužby budou konat v kapli Panny Marie na faře.

*        V sobotu 17. 12. proběhne v 11:30 hod. v našem kostele žehnání Betlémského světla, které bude možné si poté a v následujících dnech odnést s sebou domů.

*        V neděli 18. 12. se v 17:00 hod. uskuteční Vánoční zpívání v kostele sv. Václava ve Skoroticích, a tím bude kostel po několika letech a opravách pro tuto akci zpřístupněn.

*      *     *       *        *

Druh článku
Farnost
Klíčová slova