Obnova střechy kostela Všech svatých v Arnultovicích

                   

 

Obnova střechy kostela Všech svatých v Arnultovicích

 

S radostí oznamujeme, že jsme letos dokončili obnovu střechy kostela Všech svatých v Arnultovicích.

Kostel je původně pozdně gotický a byl do dnešní barokní podoby přestaven v roce 1798. Kostel je jednolodní, uzavřený původním gotickým presbyteriem s opěráky a čtyřbokou věží v západním průčelí. Strop lodi je plochý a presbyterium je zaklenuto žebrovou síťovou klenbou. Kostel patří k nejvýznamnější památce v obci. Dochované historické konstrukce, detaily a prvky zvyšují díky vysokému stupni dochování tradičního materiálu památkovou, architektonickou hodnotu objektu. Stavba samotná je tak hmotným pramenem s vysokou výpovědní hodnotou o dobovém stavitelství.

Obnova střechy a krovu byla nezbytná pro záchranu cenné kulturní památky. V důsledku poškozené krytiny a jejího pádu ze střechy docházelo také k ohrožení návštěvníků přilehlého hřbitova. Již v minulých letech byla staticky zajištěna římsa kostela a opravena část střechy v I. etapě.

Kostel je veřejně přístupný v době pravidelných bohoslužeb a také při příležitostných kulturních akcích, které pořádá Obec Velké Chvojno ve spolupráci s Římskokatolickou farností Skorotice (která spravuje kostel v Arnultovicích).

Obnova střechy splňuje obecný Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Děkujeme za podporu při obnově střechy kostela Všech svatých v Arnultovicích MAS Labské skály, která z alokace Programového rámce PRV SCLLD 2014+  podpořila  Farnost Skorotice  dotací v rámci Programu rozvoje venkova.

Dne 10.12.2022 se konala  společná partnerská akce  Farnosti Skorotice a Obce Velké Chvojno, kde byl projekt představen a současně proběhl krásný adventní program  s vystoupením dětí z Mateřské školy Domeček a Pěveckého sboru v Tisé.

Druh článku
Farnost