Farní ohlášky z neděle 1.1.2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

* Dnešní neděli v 16:00 hod. vás zveme na slavnostní ukončení výstavy betlémů. Zazpívá Pěvecký sbor Concerto pod vedením PhDr. Jiřího Magasanika.

* Ve středu 4. ledna proběhne na faře vikariátní konference kněží z ústeckého vikariátu. Pamatujme v modlitbě na všechny naše kněze.

* Ve stejnou středu proběhne v našem kostele v 15.00 hod. žehnání koledníků na začátek Tříkrálové sbírky.

* V sobotu 7. ledna od 9.00 hod. prosíme zejména zdatné muže na pomoc s uklízením výstavy betlémů.

* V neděli 8. ledna se uskuteční v kostele sv. Tří králů v Libouchci poutní mše sv. u příležitosti slavnosti Zjevení Páně, a to od 16:00 hod. Všichni poutníci jsou zváni na slavnost.

* 8. ledna začíná také ekumenický alianční týden modliteb s následujícím programem:

Datum den místo kázání
09.01.2023 pondělí modlitebna ČCE Tomáš Duchoň
10.01.2023 úterý modlitebna CČSH Tomáš Jun
11.01.2023 středa fara ŘKC Štěpán Hlavsa
12.01.2023 čtvrtek kaple UJEP Richard Kavan
13.01.2023 pátek aula nemocnice Henrieta Neprašová
14.01.2023 sobota CASD Libor Neumann
15.01.2023 neděle CB Miroslav Šimáček

 

Přejeme všem požehnaný nový rok,

plný milostí a pod ochranou Panny Marie.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova