Oprava kostela sv. Václava ve Skoroticích

Nové Skorotice se rozvíjejí a kostel je přirozeným centrem procházek a návštěv. V posledních letech zde probíhaly vánoční i velikonoční koncerty, byly zde bohoslužby, blízká fara sloužila dětem i mládeži (Skauting). Rádi bychom, kdyby toto místo opět ožilo a zvláště místním obyvatelům poskytlo svou krásou možnost nadechnout se duchovní atmosféry, kterou v sobě nese.

V roce 2019 se v kostele začaly projevovat statické poruchy a docházelo k ojedinělým pádům štukových ozdob. Z těchto důvodů byl z rozhodnutí statika ing. Jana Vinaře kostel uzavřen.

Po náročné přípravě projektu, který provedla projekční a statická kancelář FAPAL s.r.o. z Litoměřic jsme získali potřebná povolení včetně stavebního. Celá oprava má stát v současných cenách 3.041.116,98 Kč. Tak velkou část jsme nedokázali zajistit, proto jsme se rozhodli opravu uskutečnit ve dvou etapách.

Letošní rok bychom měli uskutečnit první etapu za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva kultuty ČR. (Celkové náklady na 1. etapu činí 1.628.700,73 Kč, příspěvek z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR 300.000,- Kč a neinvestiční dotace na opravu statických poruch kostela sv. Václava ve Skoroticích ve výši 1.062.500,- Kč.)

 Pokud se rozhodnete opravu podpořit, můžete přispět na účet Farnosti Skorotice vedený u České spořitelny, č. ú: 890648369/0800, VS 222333. Každý finanční dar může velmi pomoci, abychom mohli kostel i jeho okolí otevřít veřejnosti. Předem děkuji všem, kteří nám v této snaze pomohou.

           

 

             

 

Druh článku