Farní ohlášky z neděle 27.11.2022

adventní věnec - jedna svíce

 1.neděle adventní

*        Dnešní neděle je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus A).

*        Tuto neděli se můžete zúčastnit žehnání vánočního stromu na Lidickém náměstí. Žehnání se uskuteční okolo osmnácté hodiny.

*        Začínáme přípravu na volby do Farní pastorační rady. Ještě dnešní neděli bude možno navrhovat kandidáty na návrhové lístky. Návrhy mohou podávat naši farníci a farnice starší patnácti let. Kandidáti musí být starší osmnácti let. Po jejich souhlasu bude vyhotovena volební listina, na které budou uvedeni. Volby proběhnou v sobotu 17. prosince a v neděli 18. prosince.

*        Předběžně oznamujeme, že od 19. 12. 2022 do 1. 1. 2023 pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy od 12. do 17. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s ing. Novotnou ve farní kanceláří (tel. 604201533).

V sobotu 10. prosince od 9.00 hod. je naplánováno stavění podstavců pod betlémy. Prosíme všechny zdatné muže, aby přišli do kostela a pomohli s touto fyzicky náročnou prací. Předem děkujeme.

*        Pátek 2. 12. je prvním pátkem v měsíci, kdy je možné a vhodnější přistoupit ke svátosti smíření a svatému přijímání. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*        Srdečně zveme všechny poutníky na poutní mši sv. ke cti sv. Mikuláše do kostela sv. Mikuláše v Čermné, a to v úterý 6. 12. od 16:00 hod.

*        Hovory o víře se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince po mši sv. okolo 19.00 hod. v sále Sinaj. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba. Zváni jsou všichni, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti víry v křesťanském společenství.

*      *     *       *        *

Druh článku
Farnost
Klíčová slova