Farní ohlášky z neděle 18.12.2022

adventní věnec rozsvícený

4. neděle adventní

 
*        Dnešní neděli probíhají volby po každé mši svaté do farní rady. Vyzvědněte si, prosíme, volební lístek, zaškrtněte na něm nejvýše 10 možných kandidátů a lístek vhoďte do připravené volební urny.  

*        Od pondělka 19. 12. 2022 do 1. 1. 2023 pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Slavnostní zahájení výstavy proběhne zítra od 16:00 hod., zazpívá Dětský pěvecký sbor pod vedením PhDr. Martiny Zemanové. Obracíme se na všechny farníky s prosbou pomoci při  hlídání výstavy po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. Na služby je možné se zapsat nejlépe po dvou do archu za lavicemi.

*        Vánoční bohoslužby v našem kostele budou slouženy takto: Na Štědrý den bude sloužena v 16:00 hod. tzv. „dětská“ a ve 23:00 hod. půlnoční mše sv. Na Boží Hod vánoční se budou konat mše sv. v 9:00 hod. a v 10:30 hod. a stejně tak i následující den na Svátek sv. Štěpána.

*        Betlémské světlo je již připraveno v presbytáři a je možno si ho odnést domů.

*        V neděli 18. 12. se v 17:00 hod. uskuteční Vánoční zpívání v kostele sv. Václava ve Skoroticích, a tím bude kostel po několika letech a opravách pro tuto akci zpřístupněn.

*        Spolek Přátelé Skorotic pořádá vánoční zpívání s Ústeckými trubači ve skorotickém kostele 24. 12. ve 13.15 – 15.00 hod. Výtěžek z akce bude věnován na opravu skorotického kostela.

*        V pátek 30. 12. v 19.30 hod. zazní v našem kostele v provedení orchestru a sboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Miloše Formáčka Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

*        V sobotu 31. 12., na svátek sv. Silvestra a závěr občanského roku, se uskuteční v 16:00 hod. mše sv. na poděkování za obdržená dobrodiní. Poté jsou všichni naši farníci zváni na faru na malé silvestrovské posezení.

*        V neděli 1.1. 2023, na Slavnost Matky Boží Panny Marie, budou mše sv. jako obvykle. V 16:00 hod. proběhne slavnostní ukončení výstavy betlémů, kdy zazpívá Pěvecký sbor concerto pod vedením PhDr. Jiřího Magasanika.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova