Slavnost všech svatých

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím v předvečer velkého svátku Všech svatých. Naše možnosti budou značně omezené vzhledem ke zdravotní situaci, ale radost z jistoty nebe to neubírá. Myslíme na nekonečný zástup těch, kteří nás předešli.

Organizační věci kolem období dušiček - platnost změn od 29. 10.

Vzhledem k současné situaci aktualizujeme základní provoz farnosti takto.

Obvyklé pobožnosti na hřbitovech se nekonají.

V neděli 1. listopadu o slavnosti Všech svatých plánujeme přenos bohoslužby z farní kaple v 9.00 hodin na stránce www.farnost-usti.cz/prenos. Od 10.00 do 11.00 bude kostel k dispozici pro svátost smíření a podání svatého přijímání.

Slovo k této době

Milí bratři a sestry,

Srdečně Vás všechny zdravím a chtěl bych se na vás obrátit slovem, které jsem pronesl v naší farnosti během bohoslužeb na 28. neděli během roku. Doufám, že vám zvláště v těchto dnech, poslouží.

V této době, která budí obavy se můžeme opřít o potěšující slova žalmu 23, která jsme četli v dnešní liturgii.

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši.“ Je to Bůh, který vnáší světlo do našeho nitra, který hojí a zbavuje strachu.

Druh článku

Úmrtí pana Žahoura

V pátek 9. října 2020 ve věku 83 let po delší těžké nemoci zemřel náš dlouholetý kostelník pan Jan Žahour. Pohřeb se koná v pátek ve 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za jeho věrnou službu pro farnost mu upřímně děkujeme a vyprošujeme blažené patření na Boha.

Mše svatá je veřejná bez omezení počtu účastníků (bez rezervace) a bude-li souhlasit rodina, bude také přenášena na webu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11. 10. 2020

28. neděle v mezidobí

*      Od 12. října vláda omezuje účast na bohoslužbě v počtu maximálně 10 osob. Bohoslužby proto od pondělí upravujeme takto:

Každý den budou dvě mše sv. a to v 7.30 a v 18.00 hod.

Půl hodiny před každou bohoslužbou příležitost ke sv. zpovědi. Maximální počet účastníků deset. Z toho důvodu jsou za lavicemi na celý týden formuláře, do kterých se prosíme zapisujte, aby počet účastníků bohoslužeb nepřesáhl povolený počet.

Příloha

Druh článku