Bohoslužba na zahájení akademického roku

Litoměřický biskup mons. Jan Baxant bude sloužit slavnostní bohoslužbu na zahájení akademického roku v pondělí 5. října večer v 18.00 hod. v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Účast přislíbil také rektor University Jana Evangelisty Purkyně doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. Po bohoslužbě bude malé pohoštění a příležitost k seznámení v sále Sinaj ve třetím patře farního domu. Srdečně zveme.

Druh článku