Farní ohlášky z neděle 3.4.2022

postní doba

5. neděle postní

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

*        Křížovou cestu povedou 8. dubna členové farního týmu.

*        Na Velký pátek, 15. dubna, půjdeme již tradičně křížovou cestu na Mariánskou skálu. Začínáme u kostelního presbytáře venku na obvyklém místě. Začátek v 14.00 hod. Předpokládaný návrat v 16.00 hod. Začátek velkopáteční bohoslužby v 17.00 hod.

*        Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na projekty Papežských misijních děl. Během misijního jarmarku bylo vybráno 8675 Kč. 

*        V sobotu 9. dubna bude od 16.00 v našem kostele vystavena Nejsvětější svátost. Tím je dána příležitost k adoraci. Ve stejném čase bude též příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat budou dva kněží. Při mši sv. v 18:00 hod. pak bude možno přijmout svátost nemocných. Prosíme, pozvěte, a pokud bude třeba, doprovoďte do kostela své blízké a známé nemocné, aby se mohli udílení svátosti zúčastnit. Děkujeme.

*        Rozpis velikonočních bohoslužeb zde i na Ústecku naleznete na nástěnce a dveřích kostela a též v časopise Setkávání, které vyjde příští týden.

*        V neděli 24. dubna proběhne od 18:00 hod. v našem kostele Velikonoční koncert v provedení Orchestru a sboru Severočeského divadla, pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Na programu Pergolesiho Stabat Mater, Mozartova Korunovační mše a Haendlův Mesiáš – Aleluja. Srdečně zveme k účasti na koncertu, který bude jistě nevšedním zážitkem, spojeným s radostnou oslavou Velikonoc.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova