Postní rekolekce - sobota 11.3.2023

slunce

Postní obnova je příležitostí hlouběji prožívat tuto dobu. Má napomoci k hlubšímu zamyšlení a také k přípravě na svátost smíření.

Letošní postní rekolekce se koná v sobotu 11. března od 9.00 hod. na arciděkanství v sále Sinaj (3. patro). Obnovu povede P. Vojtěch Suchý SJ. Bližší informace na plakátku v příloze.

V rámci obnovy bude sloužena od 18.00 hod. mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných. Prosíme, abyste pomohli starším a nemocným farníkům zúčastnit se rekolekce a také večení mše svaté, aby mohli přijmout svátost pomazání nemocných. Děkujeme!

Program rekolekce:

9.00 - 9.15  zahájení

9.15 - 10.00  1. promluva

10.00 - 10.45  příležitost k modlitbě, rozhovoru nebo zpovědi

10.45 - 11.45  2. promluva

11.45 - 13.00  modlitba, osobní rozhovory, svátost smíření

   (od 13.00 oběd pro kněze)

16.00 - 16.45  3. promluva

17.00 - 18.00 možnost přijetí svátosti smíření v kostele Nanebevzetí P. Marie

18.00 hod.  mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných, hlavní celebrant P. Vojtěch Suchý

Druh článku
Farnost
Klíčová slova