Farní ohlášky z neděle 4.6.2023

modlitba

Slavnost Nejsvětější Trojice

*        Každé pondělí se scházejí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, od 16:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Nezapomeňte, první svaté přijímání se již blíží.

*        Ve čtvrtek 8. června je závěrečná hodina náboženství nejstarších dětí. Nezapomeňte přijít, je připraven dárek. Společně poděkujeme za uplynulý školní rok. Těší se na vás otec Mirek.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 28.5.2023

Duch svatý jako holubice - vitráž

Slavnost Seslání Ducha Svatého

*        Poslední setkání dětí skupiny náboženství Aničky Hrnčířové v tomto školním roce se uskuteční 1.6. Obě ostatní skupiny v úterý a čtvrtek zatím pokračují ve výuce.

*        Každé pondělí se scházejí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, od 16:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Nezapomeňte, první svaté přijímání se již blíží.

Druh článku

NOC KOSTELŮ - 2. června 2023

Noc kostelů

Tak jako každý rok se naše farnost zapojí do celonárodní akce Noc kostelů.

Letos připadá na pátek 2. června 2023.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem bude otevřen od 18.00 do 22.00 hod. s následujícím programem:

  • 18.00 - mše svatá
  • 19.00 - ůvodní slovo P. Miroslava Šimáčka, arciděkana
  • 19.05 - 21.45 - volná prohlídky kostela
  • 21.45 - závěrečná modlitba
  • 22.00. závěr

Prosíme o pomoc se zajištěním služeb hlídání otevřeného kostela. Zapisujte se do archů v kostele za lavicemi. Děkujeme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.5.2023

květina

7. neděle velikonoční

*        Setkání rodin se bude konat v centru Ovečka dnešní neděli 21. 5. od 15:00 hod. Všechny rodiny s dětmi jsou zvány, pro dospělé bude připraven duchovní program, pro děti možnost sportovního vyžití.       

*        Připomínáme, že stále pokračuje výuka náboženství dětí na faře v úterý pro nejmladší děti od 16:00 hod. a čtvrteční hodiny ve dvou skupinách pro starší a nejstarší děti, také od 16:00 hod. Povzbuďme děti k pravidelné docházce!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.4.2023

kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem

3. neděle velikonoční

* Připomínáme, že stále pokračuje výuka náboženství dětí na faře v úterý pro nejmladší děti od 16:00 hod. a čtvrteční hodiny ve dvou skupinách pro starší a nejstarší děti, také od 16:00 hod. Povzbuďme děti k pravidelné docházce!

* Týden modliteb za duchovní povolání proběhne v následujícím týdnu od 24. do 30. 4. Připojme se k modlitbě za ty, kdo hledají své místo v životě.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16.4.2023

Boží milosrdenství

2. neděle velikonoční

(svátek Božího Milosrdenství)

* Dnešní neděli 16. 4. se uskuteční setkání rodin s dětmi v MC Ovečka v Doběticích. Sraz od 14:30, program bude od 15 do 17 hod. Pro děti je k dispozici herna, pro dospělé bude prostor pro společné zamyšlení a povídání.

* Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 20. 4. od 15:00 hod. na faře, sálek Nazaret. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba, občerstvení. Na setkání přicházejí i naši kněží. Srdečně zveme všechny seniory.

Druh článku