FARNÍ POUŤ DO BOHOSUDOVA

Bohosudov

Na jednom ze setkání seniorů vyplynula myšlenka obnovení každoročních poutí naší farnosti do poutního místa baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově, které se konaly v minulosti.

Zveme proto všechny - pamětníky i ty, kteří toto poutní místo ještě nenavštívili - k účasti na Farní pouti do Bohosudova, v sobotu 19. září 2015.

Program:

8.20 - sraz na autobusové zastávce "Mírové náměstí" linka č. 458 (vedle hotelu Bohemia)

8.37 - odjezd autobusu

9.30 - moderovaná modlitba rúžence a procházka ambity

10.30 - mše svatá

12.00 - 14.00 - osobní volno

14.30 - křížová cesta na vrchu Kalvarie

17.00 - 18.00 - předpokládaný návrat do Ústí nad Labem

Provázet naší poutní skupinu bude o. Lukáš Bakajsa.

Plakátek zde.

Druh článku
Farnost