Farní pouť do Bohosudova

Bohosudov Kalvárie

V sobotu 19. září 2015 se naše farnost zasvěcená Panně Marii účastnila pouti do blízkého Bohosudova. Vyráželi jsme jako poutníci ráno v 8.30 linkovým spojem přímo do Bohosudova. Tam nás čekala otevřená Bazilika Bolestné Panny Marie se svými ambitama, ve kterých jsme se společně pomodlili sv. růženec se zamýšlením nad bolestmi Panny Marie.

Po něm následovala mše svatá, kterou spolu celebrovali o. Lukáš, P. Jiří a P. Pavel s jáhnem Jiřím Breuem. Zaznělo u ní, jak důležité je vrátit se k prvotnímu plánu Boha Stvořitele ohledně povolání muže a ženy. Maria, nová Eva, plnila toto poslání ženy se ctí a odevzdanosti v službě svému Synovi a vznikající Církvi.

Po mši svaté jsme si dali společný oběd a potom vyrazili na místní kalvárii, abychom se tam pomodlili křížovou cestu a prožili ji tak s Matkou Bolestnou.

Tím jsme obnovili tradici ústecké farnosti účastnit se pouti do Bohosudova. Určitě bychom rádi v tom pokračovali i napříště. Těšíme se, že se ji s námi taky zúčastníte v příštím roce.

Za všechny zdraví a žehná          

                                                                        o. Lukáš

Druh článku
Farnost