Národní eucharistický kongres - vstupenky

Ve dnech 16.-17.10.2015 se koná v Brně Národní eucharistický kongres.
 
Zájemci, kteří se chtějí účastnit hlavního programu v sobotu 17.10. 2015 si musí zajistit vstupenky, které lze objednat pouze přes farnost.
 
Sobota 17.10  -  dopoledne:
8 hod. - otevření sektorů
9 - 10 hod. - předprogram Biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana Davida, SAC (písně, modlitby kněží, svědectví)
10.30 hod. - mše svatá - celebruje papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum; hudební doprovod Schola brněnské mládeže
12.30 hod. - eucharistický průvod na Zelný trh, vyznání víry - obnova smlouvy s Bohem, svátostné požehnání a společné agapé
 
I na další doprovodné akce a výstavy vstupenky na NEK zajistí vstup zdarma.
 
Prosíme, pro vstupenky se  přihlaste knězi nebo v kanceláři arciděkanství co nejdříve.

Druh článku