Farní ohlášky z neděle 8.8.2021

Nanebevzetí Panny Marie

19. neděle v mezidobí

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

*      Poutní mše sv. k Panně Marii Nanebevzaté, patronce našeho kostela, se uskuteční v neděli 15. srpna. Srdečně zveme všechny farníky! Budeme vděční za přinesené pečivo. Je možné je i několik dní před slavností odevzdávat buď v sakristii, nebo na faře.

*      Příští měsíc, ve středu 15. září, na svátek P. Marie Bolestné a v předvečer svátku sv. Ludmily, bude provedeno v našem kostele slavnostní oratorium Antonína Dvořáka Stabat Mater k 1100. letému výročí úmrtí sv. Ludmily, první české světice a patronky české země. Účinkuje orchestr a sbor Severočeského divadla pod vedením jeho ředitele, Miloše Formáčka, ze sólistů sopranistka Gabriela Beňačková. Záštitu převzal prezident Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka a další významné osobnosti. Jedná se o výjimečný kulturní počin, proto srdečně zveme. Začátek v 19:00 hod. Mše svatá je v tento den jako obvykle v 8.00 hod.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova