Farní ohlášky z neděle 19.9.2021

25. neděle v mezidobí

* Výuka náboženství začíná v úterý 21. 9. a ve čtvrtek 23. 9. V kostele za lavicemi naleznete přihlášky. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

* V pátek 1. 10. jsou zvány všechny děti, které se účastní náboženství, i ty, které mají zájem, na poprázdninové setkání na farní zahradu na Střekově. Od 17 hod. bude sloužena mše sv., po ní následuje program pro děti.

* Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 23. 9. od 15:00 hod. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba, občerstvení. Těchto setkání se často účastní též kněz z naší farnosti. Srdečně zveme naše seniory, i ty, kteří se zatím setkání neúčastnili.

* Se začátkem zimního semestru zveme vysokoškoláky a mladé pracující věřící na pravidelná setkání (zde) na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie, která se konají každou středu od 19. hodiny večerní v sále Sinaj.

* V pátek se na faře setkávají středoškoláci, a to vždy po večerní mši svaté. Všichni jste srdečně zváni.

Pokud víte o někom, kdo by se mohl zúčastňovat jednoho z těchto společenství, prosím, vyřiďte mu naše pozvání. Děkujeme.

* V sobotu 25. 9. ve 14.00 hod. si připomeneme založení kaple Nejsvětější Trojice v Neznabohách. Poté bude posvěcen nedaleko obnovený křížek.

* Výlet pro rodiny s dětmi se uskuteční v neděli 10. 10. odpoledne. Bližší informace v příštích nedělních ohláškách.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova