Farní ohlášky z neděle 26.9.2021

slunce

26. neděle v mezidobí

*      Výuka náboženství již započala! V kostele za lavicemi naleznete přihlášky. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

*      V pátek 1. října slavíme první pátek v měsíci. V tento den navštěvujeme nemocné z našich farností, pamatujme na ně v modlitbě. Hodinu přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté pravidelná adorace.

*      Tentýž  pátek 1. října jsou zvány všechny děti, které se účastní náboženství, i ty, které mají zájem, na poprázdninové setkání na farní zahradu na Střekově. Od 17 hod. bude sloužena mše sv., po ní následuje program pro děti.  

*      Se začátkem zimního semestru zveme vysokoškoláky a mladé pracující věřící na pravidelná setkání (zde) na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie, která se konají každou středu od 19. hodiny večerní v sále Sinaj. 

*      V pátek se na faře setkávají středoškoláci, a to vždy po večerní mši svaté. Všichni jste srdečně zváni. Pokud víte o někom, kdo by se mohl zúčastňovat jednoho z těchto společenství, prosím, vyřiďte mu naše pozvání. Děkujeme. 

*      Výlet pro rodiny s dětmi se uskuteční v neděli 10. 10. odpoledne. Bližší informace v příštích nedělních ohláškách.

*      Ve čtvrtek 14.10. se znovu rozběhne na faře večer přednášek z cyklu večerů „Hovory o víře“. Začátek v 19:00 hod., sál Sinaj. Všichni jsou srdečně zváni.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova