Úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

modlitba  - růženec

Společenství živého růžence - úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

říjen :         

- za dary Ducha svatého pro správné rozhodnutí při volbách

- na přímluvu sv. Ludmily, aby rodiče a prarodiče dávali dobrý příklad a povzbuzení ve víře dětem a vnuků

- za uzdravení těla i duše pro naše nemocné paní Ottovou, Rehákovou, Waňkovou, Pražanovou a všechny nemocné ve farnosti                

listopad :    

. za zemřelé kněze, jejich spolupracovníky a duše v očistci na které nikd nepamatuje                         

- za Boží pomoc a ochranu před pandemií koronaviru

- za  Boží požehnání pro ministranty a společenství mládeže

 

prosinec :   

- za Boží pomoc, požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností

- za obrácení našich rodin a posilu ve víře

- za pokojné a požehnané prožití vánočních svátků naší farnosti

 

Celoroční úmysly :

- za mír ve světě

- za živé i zemřelé členy společenství živého růžence

Druh článku
Farnost
Klíčová slova