Úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

modlitba - růženec

Společenství živého růžence - úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

říjen :         

- za dary Ducha svatého pro správné rozhodnutí při volbách

- na přímluvu sv. Ludmily, aby rodiče a prarodiče dávali dobrý příklad a povzbuzení ve víře dětem a vnuků

- za uzdravení těla i duše pro naše nemocné paní Ottovou, Rehákovou, Waňkovou, Pražanovou a všechny nemocné ve farnosti                

listopad :    

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - duben 2020

Foto

Protože jsme se nemohli společně setkat, po poradě s Pavlem Böhmem bych pro následující měsíc navrhoval tyto úmysly:

 • za vědce, za nalezení léku a vakcíny pro zastavení současné epidemie,
 • za nemocné a umírající,
 • za vládní představitele, za lékaře, zdravotníky a dobrovolníky.

Po celý rok 2020 se pak modlíme také:

 • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
 • za mír na celém světě.
Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 1. čtvrtletí 2020

V lednu se budeme modlit:

 • za jednotu křesťanů a plodnou spolupráci křesťanských církví v Ústí nad Labem
 • za posílení víry a návrat bloudících v naší farnosti
 • za Boží požehnání a vzájemnou lásku v rodinách                

 V únoru se budeme modlit:

 • za Boží požehnání a posilu pro nemocné a umírající
 • za všechny, kteří se starají o nemocné a umírající
 • za dary Ducha svatého a správnou volbu pro ty, kteří se rozhodují o budoucím povolání

V březnu se budeme modlit:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2019

V tomto čtvrtletí se modlíme za:

říjen za plodnou spolupráci kněží a laiků v našich ústeckých farnostech
  za světlo Ducha svatého pro ty, kteří stojí před svou životní volbou
 

aby Duch svatý vedl biskupy na synodu a aby závěry posilovaly víru a jednotu církve

listopad

za duše v očistci na které nikdo nepamatuje a za zemřelé dobrodince z naší farnosti 

Druh článku