Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2021

Červenec:

 • Za dobrý průběh farního tábora a Boží ochranu pro jeho účastníky.
 • Za všechny lidi postižené živelními katastrofami, aby neztratili víru, naději a chuť žít.
 • Na přímluvu sv. Jakuba za všechny, kdo jsou na cestách a za všechny, kdo hledají nový domov.
 • Za Boží posilu a ochranu pro paní Ottovou v těžké životní situaci.

Srpen:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 1. čtvrtletí 2021

Leden:

 • Za směřování k jednotě církve podle vůle Boží a ekumenickou spolupráci v Ústí nad Labem.
 • Abychom byli živými svědky křesťanské naděje v době pandemie.
 • Za Boží ochranu, pomoc a energii pro všechny zdravotníky.

Únor:

 • Ať se křesťané skrze modlitbu, půst a almužnu přibližují i svým srdcem k Bohu.
 • Za návrat k standardnímu způsobu vzdělávání v druhém pololetí.
 • Za uzdravení a obnovu rodinných a manželských vztahů.

Březen:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2020

Říjen:

 • Za Boží požehnání pro nově zvolené zastupitele a senátory a stávající představitele státu.
 • Za celosvětové ukončení pandemie koronaviru a zachování bohoslužeb a farních aktivit.
 • Za misie a za nová duchovní povolání.

Listopad:

 • Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
 • Za požehnání operace členky živého růžence.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro otce biskupa a diecézní kněžské společenství.

Prosinec:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

 • Za zdárný průběh farního tábora.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
 • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - duben 2020

Foto

Protože jsme se nemohli společně setkat, po poradě s Pavlem Böhmem bych pro následující měsíc navrhoval tyto úmysly:

 • za vědce, za nalezení léku a vakcíny pro zastavení současné epidemie,
 • za nemocné a umírající,
 • za vládní představitele, za lékaře, zdravotníky a dobrovolníky.

Po celý rok 2020 se pak modlíme také:

 • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
 • za mír na celém světě.
Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 1. čtvrtletí 2020

V lednu se budeme modlit:

 • za jednotu křesťanů a plodnou spolupráci křesťanských církví v Ústí nad Labem
 • za posílení víry a návrat bloudících v naší farnosti
 • za Boží požehnání a vzájemnou lásku v rodinách                

 V únoru se budeme modlit:

 • za Boží požehnání a posilu pro nemocné a umírající
 • za všechny, kteří se starají o nemocné a umírající
 • za dary Ducha svatého a správnou volbu pro ty, kteří se rozhodují o budoucím povolání

V březnu se budeme modlit:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2019

V tomto čtvrtletí se modlíme za:

říjen za plodnou spolupráci kněží a laiků v našich ústeckých farnostech
  za světlo Ducha svatého pro ty, kteří stojí před svou životní volbou
 

aby Duch svatý vedl biskupy na synodu a aby závěry posilovaly víru a jednotu církve

listopad

za duše v očistci na které nikdo nepamatuje a za zemřelé dobrodince z naší farnosti 

Druh článku