Farní ohlášky z neděle 31.10.2021

dušičky

31. neděle v mezidobí

*      O Slavnosti Všech svatých 1. listopadu a Památce věrných zemřelých 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod.

*      Dušičkové pobožnosti se budou konat dnešní neděli 31. listopadu na šesti místech v těchto časech:

14.00 hod. – Libouchec (hřbitov) – dušičková pobožnost

15.00 hod. - Tisá (hřbitov) – dušičková pobožnost

16.00 hod. – Tiské stěny (památník zahynulých horolezců – na stezce mezi Tisou a Ostrovem) – modlitba za zemřelé   ( akolyta Jaroslav )

14.30 hod. – Krásný Les (obnovený bývalý hřbitov) – modlitba za zemřelé

16.00 hod. – Petrovice (hřbitov) – dušičková pobožnost (otec Miroslav)   

14.30 hod. - Skorotice (hřbitov) – dušičková pobožnost

16.00 hod. - Arnultovice (hřbitov u kostela) - dušičková pobožnost

16.30 hod. - Arnultovice (obnovený hřbitov) – u kříže modlitba za zemřelé  ( akolyta Jakub )

*      Začátkem listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci. Připomínáme základní podmínky: 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela splněním tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a dále modlitbou Otčenáš a Vyznání víry. Návštěvou hřbitova od 1. – 8. listopadu splněním tří obvyklých podmínek a modlitbou za zemřelé.

*     Ve čtvrtek 4. listopadu se uskuteční večer „Hovorů o víře – Synoda“ na faře, sál Sinaj. Začátek v 19:00 hod. Tentokrát budeme hovořit a diskutovat o tématech, týkajících se synody, kterou vyhlásil papež František. Srdečně zveme. Příští setkání se bude konat ve čtvrtek 25. listopadu.

*      V pátek 5. listopadu slavíme první pátek v měsíci. V tento den navštěvujeme nemocné z našich farností, pamatujme na ně v modlitbě. Hodinu přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté pravidelná adorace.

*      Děkujeme všem, kteří přispěli o Misijní neděli na Papežská misijní díla. Sbírka vynesla 15450 Kč,- a byla odeslána na podporu Papežských misijních děl.   

Druh článku
Farnost
Klíčová slova