Farní ohlášky z neděle 6.11.2022

Lipová - kostel sv. Martina

32. neděle v mezidobí

*        „Hovory o víře“ jsme z důvodu konání koncertu přeložili na čtvrtek 10. listopadu po večerní mši svaté v sále Sinaj.

*        Příští neděli 13. listopadu při nedělní mši svaté v 9.00 hod. zazní Missa de Angelis a liturgická díla skladatele Miloše Boka v provedení Dětské scholy Nativity v Děčíně. Na varhany bude doprovázet Miloš Bok. Srdečně zveme.

*        Třetí pondělí v listopadu, tj. 21. listopadu v 19.00 hod., se bude konat opět setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství.

*        Vysokoškolští studenti se scházejí každý týden ve středu na faře od 19:00 hod., sál Sinaj. Neváhejte a přijďte na setkání nalézt nové přátele a prohloubit svou víru.

*        Středoškoláky zveme na páteční setkání. Koná se každý pátek, většinou na faře po mši svaté v sále Sinaj. Společná večeře, sdílení, hry, hudba a písně, Boží slovo, společná modlitba. Společně za Kristem.

*        V pátek 11. listopadu v 17.00 hod. se koná poutní mše sv. k svatému Martinu v Lipové. Srdečně zveme.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova