Výuka náboženství ve školním roce 2022-2023

Ježíš s dětmi

Nabízíme tradičně výuku náboženství na faře v Ústí nad Labem. Výuka bude probíhat ve třech věkových skupinách jeden krát v týdnu:

1. – 3. tř. úterý 16 – 17 h. (vyučující: Mgr. Marie Bukovanská)

3. – 5. tř. čtvrtek16 – 17 h. (vyučující: Mgr. Anna Hrnčířová) - děti, které chodí ke sv. Přijímání

6. – 9. tř. (prima – kvarta): čtvrtek 16 – 17 h. ( vyučující: P. Miroslav Šimáček)

Přihlášky naleznete v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, v kanceláři arciděkanského úřadu nebo zde v příloze. Vyplněné odevzdejte do 11.9.2022 v kanceláři arciděkanského úřadu. O přesném termínu začátku výuky Vás budeme informovat v nedělních ohláškách i zde na webu.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova