Příležitost k setkávání lidí této důležité profese, výměna zkušeností, studium dokumentů, diskuse, modlitba. V sále Jana Pavla II.