Farní ohlášky z neděle 6. 12. 2020

2. neděle adventní

*      Bohoslužby v adventní době se konají takto: v neděli v 9:00 hod. a v 10:30 hod., v týdnu mše sv.  v  18.00 hod. s výjimkou středy večer.  Ve středu a v sobotu od 8:00 hod., V sobotu večer jako obvykle v 18:00 hod. mše sv. s nedělní platností.

*      Výuka náboženství byla zahájena v obvyklých časech. Srdečně zveme naše děti znovu do „farních lavic“.

*      Adventní středy modlitby a postu. Naši biskupové nás vyzývají, abychom se ve středy 9.12 a 16.12 zapojili k půstu za ukončení pandemie. Jedná se o modlitbu spojenou s dobrovolným, vědomým a citelným půstem, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel.  U nás se připojujeme o těchto středách adorací od 17.00 – 18.00 v našem kostele NPM.

*      Rorátní mše sv. se konají v adventní době ve středu a v sobotu ráno v 8.00. Ostatní bohoslužby, včetně sobotní večerní, zůstávají ve stejném pořádku.

*      Každoroční výstava betlémů se letos neuskuteční v obvyklé podobě, ale bude koncipována v duchu přípravy na Vánoce s mottem „Přijďte hledat Vánoce“. Vánoční atmosféru budou doprovázet zamyšlení nad vánoční tématikou spojená s fotografiemi ze Svaté země. Provázet nás bude také slovo českých básníků.  Doba konání: od 16. do 27. prosince. Podrobný časový harmonogram naleznete na plakátu v předsíni a na webových stránkách.

*      Za lavice mi formulář s rozpisem služeb v kostele během vánoční doby, prosíme, abyste se zapisovali, nejlépe po dvou, abychom mohli zpřístupnit kostele pro návštěvníky a pomohli jim tak prožít vánoce duchovně. Děkujeme.

Příloha

Druh článku
Farnost