Farní ohlášky z neděle 28.11.2021

adventní věnec - rodina
  1. neděle adventní

*      V sobotu 4. prosince proběhne ve 14:00hod. poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Čermné. V tomto kostele bývá mše sv. jen jednou do roka, proto je to dobrá příležitost tam připutovat. Srdečně zveme.

*      Pravidelné „Hovory o víře“ proběhnou na téma o synodě, kterou vyhlásil papež František.  Uskuteční se ve čtvrtek 2. 12. od 19:00 hod. na faře, sál Sinaj.

*      První pátek v měsíci připadá na pátek 3. 12. V tento den navštěvujeme nemocné z našich farností, pamatujme na ně v modlitbě. Přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté pravidelná adorace.

*      Předběžně oznamujeme, že od 16. 12. do 2. 1. pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy od 11. do 15. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s farní kanceláří (tel. 604201533).

*      V sobotu 11. prosince od 9.00 hod. je naplánováno stavění podstavců pod betlémy. Prosíme všechny zdatné muže, aby přišli do kostela a pomohli s touto fyzicky náročnou prací. Předem děkujeme.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova