Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Druh článku

Bohoslužby bez omezení počtu účastníků a se zpěvem

Nejvyšší správní soud v rozsudku z 22. dubna 2021 konstatoval neústavnost většiny opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se bohoslužeb. Nová opatření 23. dubna se již o bohoslužbách výslovně nezmiňují. Proto již neplatí omezení společného zpěvu a striktní omezení počtu účastníků bohoslužeb.

I nadále ale v kostele:

  • nosíme respirátor nebo nanoroušku,
  • dodržujeme dvoumetrové rozestupy mezi osobami, které nejsou členy téže domácnosti,
  • před vstupem si desinfikujeme ruce.
Druh článku

Okružní list otce biskupa

Biskup

Náš otec biskup Jan posílá všemu lidu na území litoměřické diecéze tento okružní list, který naleznete v příloze.

"V této naléhavé době se domnívám, že musím oslovit všechny diecézány touto "encyklikou"... Bolelo by mne, kdyby byl někdo toho mínění, že jsme na něho zapomněli."

Mons. Jan Baxant

Příloha

Druh článku

Tříkrálová sbírka 2021 - online

Logo

Tříkrálová sbírka se letos koná, ale pouze online. Přispět můžete pomocí bankovního převodu nebo platební karty přes stránky www.trikralovasbirka.cz/. Pokud by měl někdo problém s elektronickým způsobem platby, může se obrátit na P. Václava, který dar odešle. Peníze je možné nechat přímo u něj, v sakristii i v kanceláři na faře.

Druh článku

Alianční týden modliteb 2021 - online

V lednu se tradičně scházíme k modlitbám napříč křesťanských denominací v rámci tzv. aliančního týdne modliteb. Vždy jednotlivá církevní společenství v určených dnech hostí ostatní a duchovní se střídají ve službě Božímu slovu. Letos se tato iniciativa může konat maximálně online.
Proto přinášíme link - https://us02web.zoom.us/j/85793709541, na kterém se můžete vždy v 18.00 hodin připojit k modlitbám, které vedou:

Druh článku

Vánoční bohoslužby 2020

V našem kostele bude sloužena na Štědrý den půlnoční mše sv. v 16:00 hod. tzv. „dětská“ a ve 23 hod. Je potřebné dodržet platné hygienické předpisy, tzn. přiměřený počet osob, rozestupy a užívání roušek.

Aktualizace: Nekoná se vánoční bohoslužba v Petrovicích ve 23.00 hodin!

V příloze přehled vánočních bohoslužeb jak v našem arciděnském kostele Panny Marie, tak v okolních farnostech.

Aktuality platné od 3. listopadu

Od 3. listopadu včetně do odvolání platí:

všední dny od pondělí do soboty:

  • 17:30 - 18:00 - možnost sv. smíření v kostele
  • po 18:00 - možnost přistoupit ke sv. přijímání v kostele (cca 15 minut, kněz již přítomen není)

neděle:

  • 9:00 - přenos mše svaté
  • 10:00 - 11:00 - možnost přijmout svátost smíření a sv. přijímání
  • venkovní farnosti - dle obvyklého schématu - možnost přijmout svátost smíření a sv. přijímání (cca 15 minut)

Organizační věci kolem období dušiček - platnost změn od 29. 10.

Vzhledem k současné situaci aktualizujeme základní provoz farnosti takto.

Obvyklé pobožnosti na hřbitovech se nekonají.

V neděli 1. listopadu o slavnosti Všech svatých plánujeme přenos bohoslužby z farní kaple v 9.00 hodin na stránce www.farnost-usti.cz/prenos. Od 10.00 do 11.00 bude kostel k dispozici pro svátost smíření a podání svatého přijímání.