Farní ohlášky z neděle 7.8.2022

Nanebevzetí Panny Marie

19. neděle v mezidobí

* Poutní mše sv. k Panně Marii Nanebevzaté se uskuteční v neděli 14. 8. při mši sv. v 9:00 hod. a v 10:30 hod. Srdečně zveme všechny farníky. Úklid kostela před farní poutí proběhne v pátek 12. 8 po večerní mši svaté – čím více pomocníků, tím dříve bude hotovo. Děkujeme!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 31.7.2022

18. neděle v mezidobí

*        Pátek 5. 8. je prvním pátkem v měsíci. V tento den je vhodné přijmout svátost smíření a eucharistii. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace. Zveme všechny k účasti.

*        V sobotu 6. 8. oslavíme svátek Proměnění Páně při mši sv. v 18:00 hod.

*        Poutní mše sv. k Panně Marii Nanebevzaté se uskuteční v neděli 14. 8. při mši sv. v 9:00 hod. a v 10:30 hod. Srdečně zveme všechny farníky.            

Druh článku

POZVÁNKA

biskup Karel Otčenášek

V neděli 28.8.2022 v 11.00 hod. srdečně zveme na slavnostní odhalení busty Mons. Karla Otčenáška v kostele Narození Panny Marie na Václavském náměstí v Trmicích.

Program:

11.00 hod.  Slavnoství mše svatá, která bude zároveň poutní oslavou svátku Narození Panny Marie. Koncelebrovat budou Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 24.7.2022

kaple v Habrovicích

17. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli 24. 7. od 16:00 hod. se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Anny v Tisé. Při této příležitosti bude posvěcena nově zrestaurovaná socha Schönsteinského anděla. V tento den se nekoná mše sv. v kostele Sv. Tří králů v Libouchci, která bude přesunuta na 1. neděli v  srpnu, tj. 7. 8., a v Tisé v tento den tedy obvyklá mše sv. nebude. Srdečně zveme všechny poutníky na pouť za sv. Annou do Tisé.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 3.7.2022

Velehrad

14. neděle v mezidobí

*        V úterý 5. 7. oslavíme při mši sv. v 18:00 hod. slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Přenos mše sv. z Velehradu proběhne v tento den na Tv Noe dopoledne od 10:30 hod. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle možno sledovat v předvečer svátku na Čt 2 od 20:00 hod.

*        Celostátní setkání mládeže proběhne letos od 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Možnost registrace na webových stránkách celostatnisetkanimladeze.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 26.6.2022

kotě

13. neděle v mezidobí

*        Dnešní  neděli bude sloužena v 16:00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Žežicích. Všichni poutníci jsou zváni, možno dojít pěknou procházkou z Dobětic.

*        V pátek 1. července, na první pátek v měsíci, je doporučeno přistoupit ke svátosti smíření a svatému přijímání. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje eucharistická adorace a svátostné požehnání.

Druh článku

Setkání mládeže ve Skoroticích - 24.6.2022

táborák

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem připravuje v pátek 24.6.2022 na faře ve Skoroticích předprázninové setkání mladší i starší mládeže.

 

Program:

 

v 18.00 hod. - mše svatá na ukončení školního roku 2021/2022

 

po mši svaté následuje

- pohoštění

- hry

- táborák

- zpěvy s kytarou

- vzájemné sdílení ze školního roku

- závěrečná modlitba

 

Všichni jste zváni! Dobrou náladu vemte s sebou!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.6.2022

1.sv. přijímání - symboly

Slavnost Těla a Krve Páně

          *        Dnešní neděli slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Při mši sv. v 10:30 přistoupí k 1. sv. přijímání 13 dětí z naší farnosti. Eucharistický průvod se uskuteční po mši svaté v prostorách kostela.

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 12.6.2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

* Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné.

* V úterý  14. června od 16.00 hod. v sále JP.II. proběhne poslední příprava dětí, které mají letos přistoupit ke sv. přijímání.

* 1. svaté přijímání se uskuteční v neděli 19. června při mši sv. v 10.30 hod. Pamatujme na děti a jejich rodiče v modlitbě.

Druh článku