Farní ohlášky z neděle 1.10.2023

modlitba

26. neděle v mezidobí

*        Tuto neděli 1. října v 16.00 hod. zveme všechny na poutní mši svatou ke cti sv. Václava do kostela ve Skoroticích.

*        V pátek 6. října, na první pátek v měsíci, je doporučeno přistoupit ke svátosti smíření a svatému přijímání. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje eucharistická adorace a svátostné požehnání

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 27.8.2023

Kotě

21. neděle v mezidobí

*        V  následujícím týdnu budou tyto svátky a památky:

  • v pondělí památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  • v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele
  • ve čtvrtek připomínka sv. Rajmunda, řeholníka
  • v pátek připomínka sv. Jiljí, opata a zároveň je první pátek v měsíci

          Příští neděle bude 22. neděle v mezidobí

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.8.2023

P. Marie nanebevzatá

Svátek Proměnění Páně

*      V sobotu 12. srpna proběhne v našem kostele od 10:30 hod. rozloučení s naším farníkem Doc. RNDr. Františkem Fialou, dlouholetým vedoucím farního společenství Magnificat a učitelem na UJEPu.

*      V neděli 13. srpna budeme slavit v 10:30 hod. poutní mši sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté, patronce našeho kostela. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Všichni jsou srdečně zváni.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16.7.2023

cesta

15. neděle v mezidobí

*     V těchto dnech (od 11. do 21. července) probíhá farní tábor pro děti od 6 do 15 let. Pamatujme na ně a všechny, kteří se o děti starají, v našich modlitbách.

*     V sobotu 22. července od 12.00 hod. zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Anny do kostela v Tisé. Kromě poutní bohoslužby připravila obec Tisá bohatý program. Více na plakátku v příloze nebo na nástěnce v předsíni kostela.

Druh článku