Farní ohlášky z neděle 26.11.2023

Kristus Král

Slavnost Ježíše Krista Krále

*        Příští neděle 3.12. je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus B).

*        Ve středu 29. listopadu se koná tzv. „Červená středa“, kdy si připomínáme a modlíme se za křesťanské oběti násilí.

*        V neděli 3. 12. v 17.30 hod. proběhne žehnání vánočního stromu na Lidickém náměstí u budovy Magistrátu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.11.2023

podzimní cesta

33. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli 19. listopadu odpoledne jsou zváni rodiče s dětmi na setkání rodin s dětmi od 14.30 hod v Centru pro rodinu Ovečka (Poláčkova 2, Ústí n. L.).

*        Třetí pondělí v listopadu, tj. 20. listopadu v 19.00 hod., se bude konat setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství. Srdečně zveme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 29.10.2023

podzim

30. neděle v mezidobí

*        Minulou neděli proběhl  po obou dopoledních mších sv. misijní jarmark. Vybralo se 14 420,- Kč, které byly zaslány na podporu Papežských misijních děl. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

*        O Slavnosti Všech svatých ve středu 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve čtvrtek 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

Druh článku

Dušičkové pobožnosti a bohoslužby za zemřelé ve farním obvodu

dušičky

Dušičkové pobožnosti v našem farním obvodu se budou konat v těchto časech:

Čtvrtek 2.11.2023

15.00 hod. – Skototice (hřbitov) – dušičková pobožnost

18.00 hod. – Ústí nad Labem (arciděkanský kostel) – mše svatá za zemřelé s možností získání plnomocných odpustků

15.30 hod. - Střekov (hřbitov) - mše svatá za zemřelé

Neděle 5.11.2023

14.00 hod. - Tiské stěny (Horolezecký památník) – modlitba za zemřelé horolezce

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 22.10.2023

podzim

29. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli, 22. října, proběhne  po obou dopoledních mších sv. misijní jarmark. Za dobrovolný příspěvek na Papežská misijní díla si bude možné pořídit výrobky našich dětí.

*        O Slavnosti Všech svatých ve středu 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve čtvrtek 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 15.10.2023

28. neděle v mezidobí

*        Výuka náboženství pro letošní školní rok již začala. Vyučuje se na faře ve čtyřech skupinách; v úterý od 16 hod. příprava na 1. svaté přijímání pro 2. a 3. třídu a skupina pro 4. – 5. třídu ZŠ, ve čtvrtek pak od 16 hod. žáci  6. – 9. třídy a skupina děti v 1. – 2. třídě.

Druh článku