Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2021

Červenec:

  • Za dobrý průběh farního tábora a Boží ochranu pro jeho účastníky.
  • Za všechny lidi postižené živelními katastrofami, aby neztratili víru, naději a chuť žít.
  • Na přímluvu sv. Jakuba za všechny, kdo jsou na cestách a za všechny, kdo hledají nový domov.
  • Za Boží posilu a ochranu pro paní Ottovou v těžké životní situaci.

Srpen:

Druh článku

Dopis farníkům

Vážení a milí farníci,

Blíží se prázdniny a také doba dovolených. Je to příležitost načerpat nové fyzické i duchovní síly.

Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš je autorem věty: „V zdravém těle zdravý duch.“ Platí však jistě i věta obrácená v tom smyslu, že kde je zdravý duch, má to vliv i na zdraví těla. Člověk není jen jedno nebo druhé, ale tělesně - duchová bytost, pro kterou je nutné obojí. Zdravé tělo i zdravá duše.

Tělo potřebuje správnou stravu, čerstvý vzduch, pohyb a dobrý spánek.

Příloha

Druh článku

Sbírka na postižené tornádem na Moravě

Sbírka

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na postižené ničivým tornádem na Moravě.

Číslo účtu je 4211325188/6800. Variabilní symbol 2002. Využít můžete uvedeného QR kódu.

Děkujeme za všechny příspěvky.

Kdo by chtěl přispět v hotovosti, může u P. Václava, který vybrané finance pošle na účet charity.

vklad darů ze soboty a neděle 26. a 27. 6. - 400 ,- Kč + 1.000,- Kč + 1.000,- Kč + 2.000,- Kč - potvrzení

Příloha

Druh článku

Poutní mše svatá v Žežicích v neděli 27.6.2021

sv. Petr a sv. Pavel

Zveme všechny na poutní mši svatou do kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích, která se koná v neděli 27.6.2021 v 16.00 hod.

Je možné přijít procházkou z Krásného Března – konečná zastávka trolejbusu č. 55.

Plakátek s informací ke stažení v příloze.

Druh článku

Společné ukončení školního roku

Plakát

Srdečně zveme rodiny s dětmi na společné ukončení školního roku v pátek 11. června na Střekov. Zahájíme mší svatou v 17.00 ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (půl hodiny před mší sv. je možnost cvičit písně ke mši a přistoupit ke svátosti smíření), poté požehnáme kříž, který přeneseme a usadíme na farní zahradě ve svahu.

Následovat bude občerstvení formou opékání a donesených dobrot (o což prosíme hodné maminky a babičky).

Připraveny jsou samozřejmě hry pro děti školou povinné.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.6.2021

Slavnost Těla a Krve Páně

*      Dnešní neděli přijmou první svaté přijímání děti z naší farnosti při mši sv. v 10:30 hod.

*      V pátek 11. června se uskuteční v kostele a na faře na Střekově zakončení školního roku pro rodiny s dětmi. Na programu mše sv. od 17:00 hod., usazení kříže, opékání z vlastních zásob, soutěže a hry pro děti. Předpokládaný závěr ve 20:00 hod. Každého prosíme, aby si přinesl na lístečku předsevzetí pro čas prázdnin a dovolené. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

Druh článku