Změny počtu účastníků bohoslužeb od 3. 12. 2020

Na základě zveřejněného vládního nařízení, které bude platit od 3. do 12. prosince 2020, došlo ke změně počtu osob účastnící se bohoslužeb.

"Pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

Těchto 30 % míst k sezení činí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem cca 75 míst. Proto již není potřeba se na nedělní mši svatou přihlašovat.

Při bohoslužbách ve všední dny a v ostatních kostelích našeho farního obvodu nebývá účast větší než 30% míst k sezení.

Druh článku
Farnost