Zpravodaj Setkávání - prosinec 2020

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXI. ročník - 2. číslo

Obsah:

  • Úvodní slovo P. Mirka
  • Přehled vánočních bohoslužeb
  • Pozvánka na duchovní ztišení a přípravu na Vánoce v našem kostele
Farnost