Zpravodaj Setkávání - březen 2021

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXII. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Rozpis velikonočních bohoslužeb
 • Úvodní slovo
 • Z listu papeže Františka "Patris Corde"
 • P. Jan Rybář
 • 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
 • Farníci kolem nás
 • Velikonoce - Chrám Božího hrobu

Zpravodaj Setkávání - červen 2020

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXI. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Úvodní slovo
 • 100 let od výročí narození Jana Pavla II.
 • Pontifikát v datech a číslech
 • Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy
 • Pěší pouť do Jablonného
 • Století Karla Otčenáška
 • První svaté přijímání dětí
 • Křest dospělých
 • Letní dětský tábor
 • Inspirace na prázdniny

Zpravodaj Setkávání - prosinec 2019

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XX. ročník - 3. číslo

Obsah:

 • Úvodník
 • 30 let od svatořečení Anežky
 • Sčítání farníků
 • Návštěvy nemocných
 • Pozvánka pro rodiny
 • Farní setkání na lodi do Litoměřic
 • Podzimní prázdniny v Příchovicích
 • Ohlédnutí otce Václava
 • Výuka náboženství
 • Vánoční bohoslužby
 • Výstava betlémů

Zpravodaj Setkávání - březen 2019

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XX. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Postní doba
 • Ohlédnutí za rokem 2018
 • Tým našich kostelníků
 • Farní charita
 • Již 55 let hraje ke cti a slávě Boží
 • Výuka náboženství
 • Společenství mládeže
 • Info z naší farnosti a očekávané akce
 • Zajímavá výročí
 • Interview s otcem Mirkem Šimáčkem

Zpravodaj Setkávání - prosinec 2018

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - IXX. ročník - . číslo

Obsah:

 

 • Úvodní slovo
 • Akce v době adventní
 • Přehled vánočních bohoslužeb
 • Představení nového jáhna
 • Výstava betlémů 2018 - 2019
 • Quo vadis?
 • Weekend 14+
 • Cesta až na dno
 • Pravidelné akce farnosti
 • Pozvánka na Silvestra do Příchovic