Farní ohlášky z neděle 23.10.2022

růženec

30. neděle v mezidobí

*        V dnešní neděli 23. října proběhne  po obou dopoledních mších sv. misijní jarmark. Za dobrovolný příspěvek na Papežská misijní díla si bude možné pořídit výrobky našich dětí.

*        Rodiny s dětmi zveme na další setkání v přírodě tuto neděli 23. října. Sraz v 15 hod. u domova pro seniory v Doběticích.  V případě nepříznivého počasí se akce ruší. 

*        O Slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve středu 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

*        Dušičkové pobožnosti se budou konat v těchto časech:

Středa 2.11.

15.00 hod. -  Skorotice (hřbitov) – dušičková pobožnost

15.00 hod. -  Petrovice (hřbitov) – dušičková pobožnost

Neděle 6.11.

14.30 hod. - Tiské stěny (Horolezecký památník – modlitba za zemřelé horolezce

15.30 hod. - Tisá (hřbitov) – dušičková pobožnost

16.00 hod. - Tisá (kostel) – mše svatá za zemřelé

*        Začátkem listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci. Připomínáme základní podmínky: 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela splněním tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a dále modlitbou Otčenáš a Vyznání víry. Návštěvou hřbitova od 1. – 8. listopadu splněním tří obvyklých podmínek a jakoukoliv modlitbou za zemřelé.

*        Ve čtvrtek 3. listopadu provede Severočeský symfonický orchestr v našem kostele koncert Requiem od Antonína Dvořáka. V tento den se nebude výjimečně konat večerní mše sv., ale bude sloužena ráno v 8:00 hod. Srdečně zveme na tento koncert, který bude jistě hlubokým  kulturním i duchovním zážitkem.

*        Mládež a starší děti zveme k prožití podzimních prázdnin v centru mládeže Křižovatka v Příchovicích. Společný odjezd s vedoucími farní družiny bude v úterý 25. 10., sraz v 17:10 na hlavním nádraží.

Opozdilci se mohou přidat ke skupině tatínků ve středu 26. 10., sraz na hlavním nádraží v 15:10.

S sebou si zabalte zejména spacák, přezůvky, teplé oblečení, příspěvek na ubytování podle vašich možností, peníze na vlak (jízdenku si zakoupí každý sám).

Plánovaný návrat v neděli v 18:32. Kontakty jsou uvedeny na plakátku v předsíni.

*        Vysokoškolští studenti se scházejí každý týden ve středu na faře od 19:00 hod., sál Sinaj. Neváhejte a přijďte na setkání nalézt nové přátele a prohloubit svou víru. 

 

*        *        *        *        *

Druh článku
Farnost
Klíčová slova