Farní ohlášky z neděle 13.11.2022

33. neděle v mezidobí

* Dnešní neděli 13. listopadu při mši svaté v 9.00 hod. zazní Missa de Angelis a liturgická díla skladatele Miloše Boka v provedení Dětské scholy Nativity v Děčíně. Na varhany bude doprovázet Miloš Bok.

* Třetí pondělí v listopadu, tj. 21. listopadu v 19.00 hod., se bude konat opět setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství.

* V týdnu od 21.11. do 25.11.2022 pořádá farní charita v přízemí farní budovy podzimní burzu oblečení. Darovat oblečení můžete od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hod. Výtěžek z burzy se použije na činnost farní charity, zejména pro seniory. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

* Senioři se tento měsíc sejdou mimořádně v pátek 18. listopadu na faře v sále Nazaret v přízemí v 15.00 hod. Srdečně zveme.

* Vysokoškolští studenti se scházejí každý týden ve středu na faře od 19:00 hod., sál Sinaj. Neváhejte a přijďte na setkání nalézt nové přátele a prohloubit svou víru.

* Středoškoláky zveme na páteční setkání. Koná se každý pátek, většinou na faře po mši svaté v sále Sinaj. Společná večeře, sdílení, hry, hudba a písně, Boží slovo, společná modlitba. Společně za Kristem.

* Tuto neděli začínáme přípravu na volby do Farní pastorační rady. Příští neděli a ještě další neděli bude možno navrhovat kandidáty. Návrhy mohou podávat naši farníci a farnice starší patnácti let. Kandidáti musí být starší osmnácti let. Po jejich souhlasu bude vyhotovena volební listina na které budou uvedeni. Volby proběhnou v sobotu 17. prosince a v neděli 18. prosince. Pracuje volební komise, která se vám představí.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova