Farní ohlášky z neděle 20.11.2022

Kristus Král -- ikona

Slavnost Ježíše Krista Krále

*        Příští neděle 27.11. je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus A).

*        V týdnu od 21.11. do 25.11.2022 pořádá farní charita v přízemí farní budovy podzimní burzu oblečení. Darovat oblečení můžete od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hod. Výtěžek z burzy se použije na činnost farní charity, zejména pro seniory. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

*        Začínáme přípravu na volby do Farní pastorační rady. Tuto neděli a ještě další neděli bude možno navrhovat kandidáty na návrhové lístky. Návrhy mohou podávat naši farníci a farnice starší patnácti let. Kandidáti musí být starší osmnácti let. Po jejich souhlasu bude vyhotovena volební listina, na které budou uvedeni. Volby proběhnou v sobotu 17. prosince a v neděli 18. prosince. Pracuje volební komise, která se vám představí.

*        Předběžně oznamujeme, že od 19. 12. 2022 do 1. 1. 2023 pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy od 12. do 17. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s farní kanceláří (tel. 604201533).

V sobotu 10. prosince od 9.00 hod. je naplánováno stavění podstavců pod betlémy. Prosíme všechny zdatné muže, aby přišli do kostela a pomohli s touto fyzicky náročnou prací. Předem děkujeme.

*        *        *        *        *

Druh článku
Farnost
Klíčová slova