Farní ohlášky z neděle 15.1.2023

citát z Písma

2. neděle v mezidobí

*        V pondělí 16. ledna se od 19:00 hod. uskuteční setkání lékařů v budově arciděkanství v sále Jana Pavla II. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba, občerstvení. Srdečně zveme k setkání.

*        Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 19. 1. od 15:00 hod. ve farní budově, sálek Nazaret. Na setkání se naši senioři mohou těšit na duchovní téma, modlitbu i něco „na zub“.  Na setkání přicházejí i naši kněží. Přijďte i vy, kteří jste zatím možná nenašli odvahu se zúčastnit.

*        Naše farnost pořádá karneval pro děti v neděli 29. ledna od 15:00  do 17:00 hod. ve farní budově, sál Sinaj, 3. patro. Srdečně zveme děti i jejich dospělý doprovod k účasti v kostýmech biblických postav, světců či zcela jiných. Příspěvek v podobě nějaké dobroty na společný stůl je vítán.

*        Ve čtvrtek 2. února (svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice) pokračuje od 19:00 hod. cyklus přednášek, tzv. Hovory o víře. Jedná se o zamyšlení nad tématy katolické víry, následuje diskuse a společná modlitba v kapli Panny Marie. Všichni zájemci o prohloubení v oblasti víry v živém křesťanském společenství jsou zváni.

*        Sborový dům Církve bratrské V zahrádkách 33 zve na koncert členů skupiny Oboroh Slávka Klecandra a Romana Dostála v sobotu 21. 1. od 18:00 hod. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova