Farní ohlášky z neděle 8.1.2023

Tři králové

Slavnost Zjevení Páně (Tří Králů)

*        Dnešní neděli o Slavnosti Zjevení Páně proběhne po bohoslužbě v 9:00 hod. zpívání koledníků a koledování v předsíni našeho kostela. Zítra svátkem Křtu Páně končí vánoční doba.

*        Dnešní neděli též oslavíme v kostele sv. Tří Králů v Libouchci poutní mši sv. u příležitosti Slavnosti Zjevení Páně, a to od 16:00 hod. Všechny, kteří mají zájem vykonat pouť ke Třem Králům, srdečně zveme.

*        8. ledna začíná ekumenický alianční týden modliteb následujícím programem, který naleznete na plakátku v předsíni kostela nebo na webových stránkách farnosti:

Datum den místo kázání začátek setkání
09.01.2023 pondělí modlitebna ČCE Tomáš Duchoň 18.00 hod.
10.01.2023 úterý modlitebna CČSH Tomáš Jun 18.00 hod.
11.01.2023 středa fara ŘKC Štěpán Hlavsa 18.00 hod.
12.01.2023 čtvrtek kaple UJEP Henrieta Neprašová 16.30 hod.
13.01.2023 pátek nemocnice, budova B, vchod 1, učebna č. 1 Vzdělávací institut Richard Kavan 17.00 hod.
14.01.2023 sobota CASD Libor Neumann 18.00 hod.
15.01.2023 neděle CB Miroslav Šimáček 18.00 hod.

U nás se ekumenická bohoslužba uskuteční ve středu 11. 1. v 18.00 v kapli P. Marie ve farní budově. Předsedá P. Šimáček, káže Štěpán Hlavsa, pastor z Apoštolské církve.** Všichni jsou zváni k modlitbám i následnému setkání.

*        Setkání betlémářů, tj. všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na výstavě betlémů v našem kostele, např. stavěním, hlídáním apod., jako výraz poděkování za službu, proběhne v pátek 13. 1. od 16:00 hod. Srdečně zveme k setkání a zhodnocení letošního průběhu výstavy.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova